Dicke Dödel

  Ausgabe / Heft-Nr. Sammlerpreis
Zustand 1
1 Bullenklöten Softcover 8.00 €
1 Bullenklöten (Jubiläumsausgabe 2012) Hardcover 10.00 €
1 Bullenklöten (Luxusausgabe) Hardcover 40.00 €
2 Super Paradise Softcover 8.00 €
2 Super Paradise Hardcover 12.00 €
 
Summe Hardcover : 22.00 €
Summe Luxusausgaben : 40.00 €
Summe Softcover : 16.00 €