Banzai ! 1/2005

Paperback (Softcover)
256 Seiten

Verlag: Carlsen Comics

Zeichnungen: Mio, Hiroyuki Takei, Takeshi Obata, Kazuki Takahashi, Yoshihiro Togashi, Masashi Kishimoto
Text: Mio, Hiroyuki Takei, Takeshi Obata, Kazuki Takahashi, Yoshihiro Togashi, Masashi Kishimoto

Preis: 5.00 Euro

Details anzeigen